W jakim celu należy przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem przedstawiającym zapotrzebowanie budynku na energię zużywaną w celach użytkowych. Dotyczy to przede wszystkim energii przeznaczonej na klimatyzację, wentylację, przygotowanie ciepłej wody czy ogrzewanie, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej, także oświetlenie.

Czym jest charakterystyka energetyczna i po co się ją wykonuje?

Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno uwzględniać informacje na temat zapotrzebowania na energię, a także ścisły zakres zaleceń względem ewentualnych robót instalacyjnych oraz budowlanych. Dzięki temu charakterystyka energetyczna może przyczynić się między innymi do zmniejszenia poboru energii w budynku, ograniczenia emisji dwutlenku węgla czy całkowitego procentowego udziału w zużyciu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zawarte w świadectwie dane powinny być przekazane zarówno całościowo, jak i z podziałem na systemy ciepłej wody, ogrzewania, oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji itd. Dokument ten jest niezwykle ważnym elementem w przypadku podpisywania umowy sprzedaży lub najmu. Nierzadko informacje znajdujące się w certyfikacie są czynnikiem decydującym o przeprowadzeniu dowolnej transakcji między właścicielem obiektu, a kontrahentem.

W jaki sposób można otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku otrzymać można poprzez złożenie odpowiedniego wniosku i zlecenie realizacji oceny. Jeśli chodzi o cenę takiej usługi wygląda to mniej więcej tak jak na tym cenniku http://www.ceb.com.pl/cennik-swiadectwa-energetycznego/
Sporządzeniem świadectwa może zająć się jedynie uprawniony specjalista. Uzyskanie pozwoleń do sporządzania świadectw wymaga posiadania pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz ukończenia odpowiednich studiów architektonicznych lub inżynierskich. Alternatywą może być posiadanie uprawnień budowlanych przy jednoczesnym ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Osoba sporządzająca świadectwo nie może również posiadać prawomocnego wyroku za przestępstwa skierowane przeciwko mieniu czy wiarygodności dokumentów.