Odpowiednie zarządzanie firmą czyli wykonywanie pomiarów czynników biologicznych środowiska pracy

Przez termin „środowisko pracy” należy rozumieć warunki, w których na co dzień odbywa się praca. W trakcie wykonywania prac do środowiska trafiają różnego rodzaju zanieczyszczenia, które w większym lub mniejszym stopniu mogą wpływać na stan zdrowia pracowników. Jakie dokładnie zanieczyszczenia mogą wpływać na pracę oraz jak można zmierzyć ich poziom?

Środowisko pracy i jego realia

Każde środowisko pracy może zostać zanieczyszczone środkami chemicznymi, pyłami przemysłowymi, czynnikami fizycznymi oraz psychofizycznymi, do których należy zaliczyć: hałas, promieniowanie, drgania, wibracje, skrajne temperatury, czynniki biologiczne, a także czynniki rakotwórcze czy mutagenne.

Czynniki środowiska należy podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • pierwsza czyli czynniki niebezpieczne (urazowe) mogące powodować u personelu jakiś uraz;
  • druga czyli czynniki szkodliwe i uciążliwe, które działając na personel przez dłuższy czas mogą powodować zmiany w stanie zdrowia, a w konsekwencji mogą doprowadzić do pojawienia się choroby zawodowej.

Te czynniki dzieli się na 4 grupy:

  • czynniki chemiczne,
  • czynniki biologiczne,
  • czynniki fizyczne,
  • czynniki psychofizyczne.

Pomiary czynników biologicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, to do pracodawcy należy regularne przeprowadzanie okresowych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na swój koszt. Ponadto pracodawca ma również obowiązek przeprowadzać pomiary skuteczności działania zabezpieczeń przeciwpożarowych maszyn oraz urządzeń elektrycznych, jak również kontrole instalacji piorunochronnej.
Takie badania powinny zostać zlecone akredytowanemu laboratorium, które może przeprowadzić wspomniane badania w miejscu pracy. Jednym z takich laboratoriów jest http://smc-bhp.pl/.

Poniżej lista informacji, jakie będą niezbędne laboratorium do przeprowadzenia wiarygodnych badań:

  • jakie rodzaje szkodliwych czynników mogą występować w środowisku pracy (zarówno na stałe, jak i okresowo),
  • jakie są ich właściwości chemiczne, fizyczne czy biologiczne,
  • na jakich stanowiskach i z jakim nasileniem mogą one występować.

W jakim celu należy przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem przedstawiającym zapotrzebowanie budynku na energię zużywaną w celach użytkowych. Dotyczy to przede wszystkim energii przeznaczonej na klimatyzację, wentylację, przygotowanie ciepłej wody czy ogrzewanie, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej, także oświetlenie.

Czym jest charakterystyka energetyczna i po co się ją wykonuje?

Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno uwzględniać informacje na temat zapotrzebowania na energię, a także ścisły zakres zaleceń względem ewentualnych robót instalacyjnych oraz budowlanych. Dzięki temu charakterystyka energetyczna może przyczynić się między innymi do zmniejszenia poboru energii w budynku, ograniczenia emisji dwutlenku węgla czy całkowitego procentowego udziału w zużyciu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zawarte w świadectwie dane powinny być przekazane zarówno całościowo, jak i z podziałem na systemy ciepłej wody, ogrzewania, oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji itd. Dokument ten jest niezwykle ważnym elementem w przypadku podpisywania umowy sprzedaży lub najmu. Nierzadko informacje znajdujące się w certyfikacie są czynnikiem decydującym o przeprowadzeniu dowolnej transakcji między właścicielem obiektu, a kontrahentem.

W jaki sposób można otrzymać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Certyfikat charakterystyki energetycznej budynku otrzymać można poprzez złożenie odpowiedniego wniosku i zlecenie realizacji oceny. Jeśli chodzi o cenę takiej usługi wygląda to mniej więcej tak jak na tym cenniku http://www.ceb.com.pl/cennik-swiadectwa-energetycznego/
Sporządzeniem świadectwa może zająć się jedynie uprawniony specjalista. Uzyskanie pozwoleń do sporządzania świadectw wymaga posiadania pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz ukończenia odpowiednich studiów architektonicznych lub inżynierskich. Alternatywą może być posiadanie uprawnień budowlanych przy jednoczesnym ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Osoba sporządzająca świadectwo nie może również posiadać prawomocnego wyroku za przestępstwa skierowane przeciwko mieniu czy wiarygodności dokumentów.

Pomiary oświetlenia w zakładzie pracy

Zgodnie z najnowszymi przepisami pomiary oświetlenia w zakładzie pracy powinny być zawsze wykonane w taki sposób oraz w takich punktach, aby można było ocenić nie tylko natężenie oświetlenia na stanowisku pracy oraz dokładny rozkład luminacji, ale również natężenie oświetlenia w polu bezpośredniego otoczenia, migotanie i wskaźnik olśnienia. W zależności od indywidualnych potrzeb powinno bardzo dokładnie ocenić takie właściwości oświetlenia jak np. efekt stroboskopowy, oddawanie barw oraz samą barwę światła.

Zgodnie z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkie parametry oświetlenia elektrycznego w zakładzie pracy muszą być zgodne z Polskimi Normami. Aktualną normą jest PN-EN 12464-1:2011, które obejmuje zarówno projektowanie jak i pełną eksploatację oświetlenia. Norma PN-EN 12464-1:2011 określa bardzo szczegółowo wszystkie wymagania oświetleniowe we wnętrzach zakładu pracy, w celu stworzenia warunków zapewniających zarówno komfort, jak i właściwą wydolność wzrokową. W normie tej uwzględniono oczywiście wszystkie typowe zadania wzrokowe, a w szczególności te, które związane są z urządzeniami wyposażonymi w tradycyjne monitory ekranowe. Warto wspomnieć również i o tym, że polska norma zaleca pomiary oświetlenia co 5 lat.

Zakłady pracy powinny zlecić wykonanie precyzyjnych pomiarów oświetlenia zewnętrznej specjalistycznej firmie, która powinna pomiary porównać z wymogami powyżej opisanej normy PN-EN 12464-1:2011. Dokładna interpretacja wyników pomiarów oświetlenia, zawsze powinna uwzględniać zarówno rodzaj pracy, jak i również samej działalności w zakładzie i na danym stanowisku pracy. Pomiary oświetlenia w Laboratorium Badań Środowiskowych SMC są gwarancją precyzyjnie wykonanego pomiaru oraz szczegółowego raportu.

firma

Maszyny, które ułatwią produkcję

Automaty pakujące to bardzo korzystne rozwiązanie dla wszystkich firm – oszczędzają czas, ułatwiają pracę, zwiększają produkcję, zmniejszają koszty. Trudno dziś sobie wyobrazić jakiekolwiek przedsiębiorstwo produkcyjne bądź logistyczne, które w swojej działalności nie wykorzystywałoby nowoczesnych automatów pakujących.

Maszyny pakujące zasadniczo dzielą się na dwa rodzaje:

– maszyny pakowania pionowego są wykorzystywane głównie do pakowania żywności oraz produktów nieżywnościowych w płaskie torby oraz różnego rodzaju saszetki; maszyna pakująca tworzy odpowiednie opakowania, które są napełniane określonymi produktami od góry (maszyna tego typu wymaga odpowiedniego dozownika),

– maszyny pakowania poziomego są przeznaczone do pakowania produktów sypkich i płynnych, które są podawane przez różnorodne dozowniki w pozycji poziomej (sprawdzają się w pakowaniu produktów pojedynczo bądź w zestawach).

Wybór określonej maszyny pakującej jest uzależniony przede wszystkim od produktu, który jest pakowany. Istotnym elementem przy jej wyborze jest określenie potrzebnej wydajności – to pozwoli zadecydować o zakupie maszyny mniej lub bardziej zautomatyzowanej. Przy dużej ilości pakowanych produktów bardziej wskazana jest pełna automatyzacja, co umożliwi ograniczenie pracy ludzkiej. Przy niewielkiej ilości towarów do zapakowania można zdecydować się na półautomat, którego zadaniem będzie przede wszystkim pomoc w ręcznym pakowaniu.

Bez względu na to czy Twoja firma jest prężnie działającym przedsiębiorstwem, czy dopiero wchodzisz na rynek, maszyny automatyzujące pozwolą Ci pomnożyć zyski kilkukrotnie.

maszyny pakujące